Yeniler

  Sonuçları filtrele
Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Bakımından Eşit İşlem İlkesi
İdil Nur Gürbüz Gökberk
On İki Levha Yayınları
%15 29,75 TL
2 iş gününde temin
Tahkimde Davanın Açılması: İlk Dilekçeler ve Hakem Seçimi
Candan Yasan Tepetaş
On İki Levha Yayınları
%15 68,00 TL
2 iş gününde temin
Bilişim Sistemleri Teorisine Giriş İle Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu
Mehmet Can Karagöz
On İki Levha Yayınları
%15 38,25 TL
2 iş gününde temin
Türk Medeni Kanunu ve Yargıtay Kararları Kapsamında Yardım Nafakası
Gülşah Aşık
On İki Levha Yayınları
%15 25,50 TL
2 iş gününde temin
Kişilik Haklarına İlişkin Güncel Sorunlar
Sanem Aksoy Dursun
On İki Levha Yayınları
%15 51,00 TL
2 iş gününde temin
Hekimin Özen Borcuna Aykırılıktan Doğan Sözleşmesel Sorumluluğu
Nihan Koyuncu Aktaş
On İki Levha Yayınları
%15 80,75 TL
2 adet stoklarımızda
Medeni Usul Hukukunda Fer'i Müdahale
Nedim Meriç
On İki Levha Yayınları
%15 80,75 TL
2 iş gününde temin
Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri ve Bu Yükümlülükleri İhlalinden Doğan Özel Hukuk Sorumluluğu
Abdülhamid Zor
On İki Levha Yayınları
%15 68,00 TL
2 iş gününde temin
Kişiyi Özgürlüğünden Yoksun Kılma Suçu
Veli Kafes
On İki Levha Yayınları
%15 93,50 TL
2 iş gününde temin
Tacir Yardımcıları ile Akdedilen Rekabet Yasağı Anlaşmaları
Ahmet Furkan Sorkun
On İki Levha Yayınları
%15 80,75 TL
1 adet stoklarımızda
Anılarda Yaşayan Portreler
Teoman Akünal
On İki Levha Yayınları
%15 17,00 TL
6 adet stoklarımızda
Anayasalarda İnsan Hak ve Özgürlüklerinin Tanınması Sorunu
Leyla Şenel
On İki Levha Yayınları
%15 38,25 TL
2 adet stoklarımızda
İmar Hukukunda Ruhsatsız Yapılar ve Ruhsatsız Yapılara Uygulanacak Olan İşlemler
Elif Merve Güleç
On İki Levha Yayınları
%15 14,45 TL
2 adet stoklarımızda
SU